Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Electroglobal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația contului lor de pe electroglobal.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. pe website-ul electroglobal.ro declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Electroglobal și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Electroglobal, pentru desfășurarea și/sau derularea de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ati luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Electroglobal S.R.L, str. Tăietura Turcului nr 47/16N, Parc Industrial Tetarom I, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cod poștal 400221, România, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • să vi se confirme anual faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să interveniți asupra datelor transmise;
  • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
  • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, electroglobal.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Site-ul electroglobal.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul electroglobal.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, Electroglobal poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a S.produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.